Caparol Dupa-inn

Caparol Dupa-inn

Zawierająca rozpuszczalniki, jednowarstwowa farba izolująca do powierzchni wewnętrznych. Odporna na szorowanie, o wysokim stopniu krycia.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Caparol Dupa-inn

Zastosowanie

Zawierająca rozpuszczalniki i niearomatyczna, bardzo dobrze kryjąca farba przeznaczona do powierzchni wewnętrznych. Doskonale nadaje się do tworzenia jednowarstwowej powłoki izolującej na powierzchniach zabrudzonych nikotyną lub z zaschniętymi plamami z wody.
Całkowity efekt odcięcia uzyskuje się często już po aplikacji jednej warstwy farby.
Farbę Dupa-inn No1 można bezproblemowo stosować na powierzchniach ze styropianu. Optymalnie izoluje materiały przebarwiające nie rozpuszczając jednocześnie styropianu.

Właściwości

  • Dobrze izolująca
  • Doskonałe kryjąca dzięki czemu w większości przypadków wystarcza jednokrotne malowanie powierzchni
  • O niskich naprężenia wewnętrznych
  • Odporna na szorowanie
  • Dyfuzyjna
  • Odporna na mróz
  • Łatwa w nakładaniu

Spoiwo

żywica polimerowa

Wielkość opakowań

  • 5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Można barwić wyłącznie przez doda-nie maks. 2 % umiwersalnego koncentratu do barwienia MIXOL® Oxyd.
Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

patrz karta chcarakterystyki

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Mocne, słabo chłonące podłoża mineralne jak również nośne matowe powłoki z farb dyspersyjnych malować bez ich wcześniejszej obróbki.
Podłoża piaszczące, silnie chłonne, miękkie miejsca szpachlowania gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB.
Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zaschnięte plamy z wody wyczyścić szczotką na sucho.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Pędzlem, lub wałkiem odpornymi na działanie rozpuszczalników. Można natryskiwać odpowiednimi urządzeniami natryskowymi typu airless

Natrysk Airless:
Kąt natrysku: 50°; dysza: 0,021"; ciśnienie: 150–180 bar nie rozcieńczać.
Przed natryskiwaniem farbę Dupa-inn No1 przecedzić. Narzędzia myć benzyną lakową lub specjalnym środkiem do czyszczenia pędzli.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nałożyć obfitą, równomierną warstwę nie rozcieńczonej farby Dupa-inn No1.
Na kontrastowych i/lub silnie chłonnych powierzchniach wcześniej wykonać warstwę gruntującą i pośrednią przy użyciu farby Dupa-inn No1. Nierównomiernie chłonne powierzchnie gruntować środkiem CapaGrund Universal.

Zużycie

Ok. 180 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach.
Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia:
Można stosować również w temperaturach poniżej 0°C, o ile podłoże jest suche i nie oblodzone.
W takim wypadku temperatura farby powinna wynosić min. + 10 °C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% po 4 - 6 godz. powłoka jest powierzchniowo sucha. Do powtórnego malowania nadaje się po 12 godzinach. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 2 tygodniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania artykułów spożywczych nie wolno stosować materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki. W takich pomieszczeniach zalecamy zastosowanie farby Caparol AquaSperrgrund oraz jako powłokę wierzchnią bezrozpuszczalnikową np. farbę Indeko-plus.
Po zastosowaniu Dupa-inn Nº 1 dochodzi w początkowej fazie do odparowywania rozpuszczalników. Może to doprowadzić do powstania nieprzyjemnego zapachu w ciągu pierwszych kilku dni.
Czas ten można skrócić, regularnie wietrząc pomieszczenia. W miejscach wrażliwych należy stosować Caparol AquaSperrgrund lub Aqua-inn Nº 1.

Dupa-inn Nº 1 nie nadaje się do malowania powierzchni narażonych na działanie pary wodnej.
Aby uniknąć widocznych połączeń malować metodą mokrym w mokre.
Podczas malowania zanieczyszczonych powierzchni zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów ze względu na różnorodność rozpuszczonych, występujących w podłożu zanieczyszczeń. W przypadku renowacji, dzięki pokryciu Dupa-inn Nº 1 farbami dyspersyjnymi na bazie wody, substancje rozpuszczalne w wodzie mogą zostać rozpuszczone i stają się widoczne na powierzchni.