Caparol CarboSol Fassadenfarbe Nespri

Silikonowa farba fasadowa wzmocniona włóknem węglowym.

About Caparol CarboSol Fassadenfarbe Nespri

Zastosowanie

Dzięki nowo opracowanej kombinacji spoiw Silacryl i żywic silikonowych oraz nano- cząsteczkom pigmentów i wypełniaczy zminimalizowano skłonność do zabrudzeń.  Ekstremalnie odporna na deszcze, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej farba fasadowa na nośne powłoki farb silikatowych, dyspersyjnych matowych, tynki dyspersyjne i systemy ETICS. Farba CarboSol Nespri łączy w sobie zalety sprawdzonych farb dyspersyjnych i klasycznych silikatowych. CarboSol Nespri jest wzmocniona drobnym włóknem węglowym.

Farba CarboSol Nespri posiada mineralny charakter, wysychając nie tworzy błony, jest wysoce paroprzepuszczalna i umożliwia uzyskanie matowych, przypominających farby wapienne powierzchni. Właściwości te predestynują farbę CarboSol Nespri także do stosowania w obiektach zabytkowych, na tynkach wapiennych i systemach renowacyjnych.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, nie obciążająca środowiska, o nikłym zapachu
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Z efektem perlenia minimalizującym brudzenie fasad
 • Odporna na agresywne składniki w powietrzu i deszczach
 • Odporna na alkalia, nie zmydla się
 • Wysoce przepuszczalna dla CO2
 • Nie tworzy błony, mikroporowata
 • Wysycha bez naprężeń, nie termoplastyczna
 • Z dodatkiem specjalnych, działających foto- katalitycznie pigmentów
 • Wzmocniona włóknem węglowym
 • Lekko wypełniająca
 • Bardzo dobrze kryjąca
 • Łatwa w użyciu
 • O mineralnym charakterze

Spoiwo

Emulsja żywic silikonowych.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Standardowy biały, (HBW 91).
Barwienie Fabryczne. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Barwienie samodzielne: Pigmentami AmphiSilan-Volltonfarben.
Ciemne kolory zamawiać barwione fabrycznie.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 12 miesięcy.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd<0,03 m                     wg PN EN 1062

Kategoria przepuszczalności wody

w < 0,06 [kg/(m2 • h0,5)] wg PN EN 1062

Wymagany stan podłoża

Odpowiednie podłoża:
Nowe tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 – 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III:
oczyścić mocno szczotkując lub zmyć parą wodną. Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi) usunąć mechanicznie i zastosować środki biobójcze. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem CarboSol Grund.

Tynki piaszczące:
szczotkować na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb mineralnych:
dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe usunąć i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb i tynków dyspersyjnych:
na dobrze przylegających, nie kredujących farbach i tynkach dyspersyjnych sprawdzić doświadczalnie przyczepność farby CarboSol. Obecność starych powłok dyspersyjnych nie zapewnia uzyskania podanych wartości oporu dyfuzyjnego. Słabo przylegające farby i tynki dyspersyjne usunąć chemicznie lub parą wodną.

Płyty cementowe:
przy malowaniu nie zabezpieczonych i nie w pełni zkarbonizowanych płyt, szczególnie w przypadku ciemnych i bardzo ciemnych kolorów może dojść do powstania wykwitów.Zalecamy wykonanie izolującego i oddzielającego malowania środkiem Dibon 481 EP-Uniprimer. Nowe, jeszcze nie zamontowane płyty zalecamy w całości pokryć środkiem  Dibon 481 EP-Uniprimer.

Miejsca naprawiane:
naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty tynku stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałością i fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku airless lub NESPRI.

Natrysk Airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,021-0,023"
ciśnienie: 150-180 bar

Natrysk NESPRI:
kąt natrysku: 20° - 30°
dysza: 0,017-0,019"
ciśnienie: 150-180 bar

Uwaga: zastosowanie specjalnie krótkich włókien węglowych nie utrudnia natryskiwania farby.

Rozcieńczenie

Czystą wodą maksymalnie. 10%.
Przy natrysku NESPRI nie rozcieńczać!

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca: CarboSol Grund nierozcieńczony
Warstwa pośrednia i końcowa: CarboSol Nespri rozcieńczona max. 10% wody przy nakładaniu pędzlem lub wałkiem.
Przy natrysku NESPRI nie rozcieńczać.

Zużycie

Ok. 400 – 700 g/m2 (265 – 465 ml/m2) dla warstwy pośredniej i końcowej. NESPRI ok. 420-750 g/m2  (280 – 500 ml/m2)wartości przybliżone, dokładne  zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalne. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65 % względnej wilgotności powietrza po ok. 4 godzinach powierzchnia jest pyło-sucha i odporna na deszcze, a po 12 godzinach dostatecznie wyschnięta do przyjęcia kolejnych warstw. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Uwaga: Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie malowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia. Celem zachowania specyficznych własności farby nie mieszać z innymi środkami. Malować metodą „mokre do mokrego”. Farba nie nadaje się do malowania powierzchni lakierowanych, na PCV i drewno. Nie stosować farby na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.