Temathane PC 80

Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

About Temathane PC 80

Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

Właściwości produktu

• Stosowana jako połyskowa warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne.

• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

• Trwała, niekredująca, łatwa w utrzymaniu czystości powłoki farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych oraz innych maszyn i urządzeń.