Temadur Clear

Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy, utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

About Temadur Clear

Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy, utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Właściwości produktu

• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

• Stosowany jako warstwa nawierzchniowa w systemach poliuretanowych.

• Trwała, niekredująca powłoka nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości połysku i łatwa w utrzymaniu czystości.

• Może być stosowany do pokrywania powierzchni miedzianych, aluminiowych i ocynkowanych.

• Posiada Certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11095-15-14 dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków.

• Nadaje się tylko do użytku przemysłowego wg Dyrektywy 1999/13/EC.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych stalowych maszyn i urządzeń.