Temalac SC-F 80

Połyskowa, jednowarstwowa farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.

About Temalac SC-F 80

Połyskowa, jednowarstwowa farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.

Właściwości produktu

• Produkt grubopowłokowy.

• Niska emisja LZO.

• Zalecana jako system jednowarstwowy do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stalowych obrobionych stumieniowo-ściernie.

• Dobre właściwości aplikacyjne.

• Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) no VTT-C-11978-15-17 dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do konstrukcji stalowych, pomostów i różnego typu maszyn i sprzętu.