Temalac SC-F 40

Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.

About Temalac SC-F 40

Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.

Właściwości produktu

• Zalecana jako system jednowarstwowy do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stalowych.

• Dobre właściwości aplikacyjne.

• Produkt grubopowłokowy.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do konstrukcji stalowych, pomostów i różnego typu maszyn i sprzętu.