Fontecryl PP

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, szybkoschnący podkład akrylowy z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.

About Fontecryl PP

Odpowiedni do malowania metodami natryskowymi i przez zanurzenie. Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonych temperaturach. Może być przemalowany szeroką gamą farb nawierzchniowych, również produktami rozcieńczalnikowymi. Zalecany również jako podkład antykorozyjny pod powłoki proszkowe na powierzchniach stalowych.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.