Caparol Capacryl PU-Matt

Caparol Capacryl PU-Matt

Wysokiej jakości, lakiery akrylowo -poliuretanowe do stosowania wewnątrz.

About Caparol Capacryl PU-Matt

Zastosowanie

Wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy do wykonywania warstw pośrednich i końcowych  we wnętrzach na gruntowanych elementach drewnianych jak również gruntowanym metalu i twardym PCV.
Wskazówka: matowe powierzchnie są wrażliwe na zarysowania i szorowanie. Na powierzchniach mocniej obciążonych oraz elementach które często są dotykane np. budynkach użyteczności publicznej, zaleca się stosowanie Capacryl PU-Satin/Gloss.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalny
 • Matowy
 • O znikomym zapachu
 • Łatwy i przyjemny w nakładaniu
 • Po wyschnięciu nie skleja się
 • Dyfuzyjny
 • Odporny na domowe środki czyszczące

Spoiwo

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa

Wielkość opakowań

 • Biały:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

 • Biały
 • Możliwość barwienia w systemie ColorExpress w wielu kolorach kolekcji Caparol 3D jak też wg innych kolekcji kolorystycznych.
  Przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze (dostępne w stacjach barwienia
ColorExpress). Dla Capacryl PU-Matt należy stosować Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack jako system gruntujący również z możliwością barwienia w systemie ColorExpress.

Stopień połysku

 • Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Zagruntowane elementy drewniane, zagruntowany metal i twarde PCW we wnętrzach. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. i zagruntować odcinającym środkiem gruntującym.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO 12 944-4 i zagruntować środkiem antykorozyjnym.

Ocynk, twarde PCW:
Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym i zagruntować środkiem poprawiającym przyczepność.

Aluminium, miedź:
Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym i zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć i następnie powierzchnię odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:

Ø Dysza
Ciśnienie
natrysku
Ciśnienie
powietrza
Rozcieńczenie
Airless0,008–0,012inch200 bar-
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inch120 bar2,5 bar-

Obróbka:
Capacryl PU-Matt można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem
dokładnie wymieszać i nakładać w przypadku natrysku bez rozcieńczenia.
Przy malowaniu ręcznym używać specjalnych pędzli (czarna lub szara szczecina chińska z dodatkiemw łókna „Orel”), wałków i rolek do lakierów. Na większe powierzchnie nakładać wałkiem poliamidowym z niskim runem i natychmiast wygładzać wałkiem z super drobnej gąbki poliestrowej lub pędzlem Orelmix.
Wielkość narzędzi odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, zapewniając właściwy postęp prac.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeZastosowanie 1)Przygotowanie
podłoża
GruntowanieWarstwa
pośrednia 3)
Warstwa
wierzchnia 4)
Drewno,
elementy
drewniane
wewnątrzSzlifowanie/
oczyszczenie
Capacryl Holz-IsoGrund 2)jeżeli konieczne
Capacryl PU-Vorlack
1 - 2 razy
Capacryl PU-Matt 
żelazo, stalwewnątrzOdrdzewienie/
oczyszczenie
Capalac AllGrund
OcynkwewnątrzBFS Nr. 5Capacryl Haftprimer
Aluminium/ MiedźwewnątrzBFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Twarde-PVCwewnątrzBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Istniejące
powłoki
wewnątrzSzlifowanie/
ługowanie
Capacryl Haftprimer

1) Definicje obszarów zastosowania patrz karta techniczna nr. 606.
2) Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem 1-2x Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntować dwukrotnie.

3) Warstwę pośrednią wykonać w kolorze warstwy końcowej. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie zaproponowany w systemie ColorExpres kolor, który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru.

4) W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie, czerwienie, pomarańcze) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.


Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne
malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Ok. 100 –120 ml/m2 na jedną warstwę.
Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej
wilgotności powietrza.
Pyłosuchośćponowne malowanie
Całkowite
wyschnięcie
Po godzinach1–210–1248
Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.