Temadur SC-F 80

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, połyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

About Temadur SC-F 80

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, połyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

Właściwości produktu

• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

• Trwała, łatwa do czyszczenia i niekredująca farba nawierzchniowa o dużej trwałości koloru i połysku.

Przykłady zastosowania

• Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

• Odpowiednia do stosowania, jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowo - poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i chemiczne, np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników, armatury i inne konstrukcje stalowe.