Caparol CarboNit

2-składnikowa (2K), wzmocniona włóknem węglowym masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornych na uderzenia warstw zbrojonych. Odporność na uderzenia > 50 dżuli.

About Caparol CarboNit

Zastosowanie

Ekstremalnie odporna na uderzenia i działanie wody 2-składnikowa (2K) masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną w systemach Capatect Carbon w wersji na styropianie i wełnie mineralnej. Szczególnie zalecana do strefy cokołu. Dzięki bardzo dużej ilości włókien węglowych oraz nano- krystalicznym składnikom uzyskano niespotykaną wcześniej, ponadnormatywną odporność na obciążenia mechaniczne i uderzenia. CarboNit jest także odporna na wodę rozbryzgową w strefie cokołowej. Umożliwia to zastosowanie w strefie cokołu standardowych płyt EPS w miejsce dotychczas używanych specjalnych, odpornych na wodę płyt np. XPS.

Spoiwo

Dyspersja żywic sztucznych z dodatkiem nano- cząsteczek glinianu i krzemianu wapniowego oraz tlenków magnezu.

Wielkość opakowań

25 kg:
Składnik ciekły, wiadro: 22 kg.
Składnik suchy (CarboNit Powder), worek: 3 kg.
Worek znajduje się w osobnym pojemniku w wiadrze

Barwa

Składnik ciekły: jasny beż
Składnik suchy (CarboNit Powder): biały.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 6 miesięcy.

Przewodność cieplna

0,70 (W/mK)

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

≤150

Przyczepność

≥0,08 MPa

Odporność na uderzenia

> 50 J przy 8 mm grubości warstwy

Produkt nr.

9815

Wskazówki i porady

Uwaga: Capatect CarboNit może być użyta wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i według poniższych wytycznych wykonawstwa.

Uwarunkowania budowlane:
Warunkiem prawidłowego zastosowania szpachli CarboNit jest wykonanie odpowiedniej do obciążenia budynku izolacji przeciwwodnej. Izolacja ta jak i sam system ociepleniowy nie naruszają ewentualnych zaleceń projektowych wykonania drenażu celem odprowadzenia wód opadowych i gruntowych

Przygotowanie materiału

Przygotowanie szpachli: Składnik suchy wsypać do wiaderka ze składnikiem ciekłym i wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej masy. Proporcje obu składników są dokładnie dobrane, nie dodawać żadnych innych materiałów. Gotową szpachlę zużyć w ciągu 30 minut od zmieszania. Czas ten dotyczy temperatury 20°C, wyższa skraca ten czas, niższa wydłuża.

Sposób nakładania

Sposób wykonania: Generalnie obowiązują wytyczne wykonawstwa systemów ociepleniowych Capatect.

Wykonanie warstwy zbrojonej: szpachlę nakłada się jedno- lub dwuwarstwowo. Jednowarstwowo warstwę szpachli nakłada się na płyty ocieplające pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość warstwy wyniosła ok. 5-6 mm. Siatka powinna być umieszczona w 1/3 grubości licząc od zewnątrz. W systemie dwuwarstwowym pierwszą warstwę szpachli naklada się na płyty ocieplające pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość pierwszej warstwy wyniosła ok. 5 mm. Siatka powinna być umieszczona w 1/3 grubości od zewnątrz. Drugą warstwę szpachli naklada się pacą zębatą na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie metodą "mokre w mokre" dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość drugiej warstwy wyniosła ok. 3 mm. Siatka powinna być umieszczona w połowie grubości. Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej (min. po 24 h).

Uwaga: W miejsce drugiej szpachli CarboNit można zastosować szpachlę Carbon-Spachtel, także na grubości 3 mm z siatką identycznie umieszczoną, rozwiązanie takie nie jest objęte aprobatą techniczną i nie jest zalecane w strefie cokołu.

Zużycie

Warstwa 5 mm ok. 8,5 kg/m2 (obu składników po zmieszaniu). 1,7 kg/m2/mm.
Warstwa 8 mm ok. 13,5 kg/m2 (obu składników po zmieszaniu). 1,7 kg/m2/mm.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
(Obróbki, schnięcia, powietrza, materiału i podłoża): od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Uważać na nocne przymrozki!

Czas schnięcia

W warunkach +20°C i 65% wilgotności powietrza ok. 24 h. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają ten czas.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Składnik systemów ETICS posiadających Europejskie Aprobaty Techniczne oraz krajowych Aprobat Technicznych.
Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego  zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową (patrz rozwiązania detali www.caparol.pl).