Tikkurila Valtti Wood Guard

Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz. Stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę i przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno. Produkt przeznaczony jest do drewna w 2 i 3 klasie użytkowania.

About Tikkurila Valtti Wood Guard


Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz. Stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę i przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno. Produkt przeznaczony jest do drewna w 2 i 3 klasie użytkowania.


Właściwości produktu

Zapobiegawcza ochrona drewna przed:

- grzybami powodującymi siniznę

- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno

Skuteczna i dokładna penetracja drewna

Zwiększa trwałość zabezpieczeń produktów nawierzchniowych

Redukcja chłonności drewna, obniżająca zużycie produktów nawierzchniowych

Przykłady zastosowania

Może być używany do elementów drewnianych bez bezpośredniego kontaktu z gruntem i wodą. Do ochrony i gruntowania przetartego i struganego drewna, drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej. Może być używany do elementów drewnianych takich jak: płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, okna, drzwi zewnętrzne, barierki balkonowe.

Wydajność

Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji: 120 ml/m² drewna (8 m²/l)

Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk

Warunki przechowywania

Przechowywać tylko w oryginalnym, oznakowanym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt, w temperaturze od 50C – 250C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.