Tikkurila Valtti Super Guard

Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, patio, okiennice, poręcze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca.

About Tikkurila Valtti Super GuardGotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, patio, okiennice, poręcze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca.


Właściwości produktu

Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną:

- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno

- grzybami sinizny wtórnej

Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna

Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci

Skuteczna ochrona drewna dzięki zwiększonej penetracji

Odporny na wpływ warunków atmosferycznych

Zawiera żywicę alkidową

Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych

Przykłady zastosowania

Tikkurila Valtti Super Guard to rozpuszczalnikowy środek do ochrony drewna do użytku zewnętrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozkładającym drewno i grzybami sinizny wtórnej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna nie mającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową. Produkt może być stosowany wyłącznie do drewna przeznaczanego do stosowania w klasie użytkowania 2 lub 3, tj. na zewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być stosowany do malowania drewna przeznaczonego do kontaktu z artykułami spożywczymi lub paszami oraz przeznaczonego do długiego kontaktu ze skórą. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca pod: Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Matt [30].

Wydajność

Warunki uzyskania skuteczności produktu przy malowaniu pędzlem 154-160 ml/m² (ok. 6,25-6,5 m²/l).

Metody aplikacji

pędzel, gąbka, natrysk

Warunki przechowywania

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, z dala od mrozu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.