Tikkurila Optiva Primer

Farba do gruntowania ścian i sufitów

About Tikkurila Optiva PrimerWodorozcieńczalna, głęboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba do użycia jako biała lub do barwienia w mieszalniku*. *W kolorach dostępnych dla bazy AP.


*W kolorach dostępnych dla bazy AP.

Właściwości produktuZMNIEJSZONE ZUŻYCIE FARBY NAWIERZCHNIOWEJ

- Zmniejszona chłonność podłoża

UJEDNOLICONA GRUNTOWANA POWIERZCHNIA

- Lepsza przyczepność farby nawierzchniowej

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

- Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Ecolabel

- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego**

- Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych

- poniżej 1,5 g/l **

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

Przykłady zastosowania Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

Wydajność

6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość i struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk

Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.