Tikkurila Finngard Silicate Primer

Tikkurila Finngard Silicate Primer

Silikatowy preparat gruntujący do elewacji.

Product Details
Kategoria: Brand:

About Tikkurila Finngard Silicate PrimerTikkurila Finngard Silicate Primer jest wodorozcieńczalnym, mineralnym preparatem do gruntowania powierzchni zewnętrznych, stosowanym przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Paint.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

  • Zmniejsza chłonność podłoża

  • Zwiększa wydajność farby nawierzchniowej

  • Wzmacnia podłoża sypkie
Przykłady zastosowania

Preparat stosuje się do gruntowania powierzchni betonowych, tynku cementowo-wapiennego, tynku wapiennego, cienkowarstwowych tynków silikatowych, cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych oraz podłoży z cegieł piaskowo-wapiennych. Może być również stosowany na podłożach uprzednio malowanych farbą wapienną lub krzemianową. Nie jest zalecany do powierzchni malowanych wcześniej farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).