Tikkurila Be Special Decor Retro

Tikkurila Be Special Decor Retro

Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian.

About Tikkurila Be Special Decor Retro


Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian.


Właściwości produktu

Nakładanie na tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki).

Przykłady zastosowania

Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.

Wydajność

Do 2,5 kg/m².

Metody aplikacji

paca

Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.