Temaline TL

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.

About Temaline TL

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.

Właściwości produktu

• Wytrzymała powłoka do stosowania na nawierzchniach stalowych narażonych na ścieranie oraz wpływ czynników chemicznych i mechanicznych w zanurzeniu.

• Odporna na zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających, zasad i roztworów soli.

• Odporność na chemikalia określa się oddzielnie dla każdego przypadku.

• Przeznaczona do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników na benzyny bezołowiowe.

• Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

Przykłady zastosowania

• Zalecana jest do malowania zbiorników do przechowywania ropy naftowej, cystern i basenów w przemyśle drzewnym, chemicznym, oczyszczalniach ścieków itp.