Temaline EPL 100

Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.

About Temaline EPL 100

Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.

Właściwości produktu

• Odporna na wysokie temperatury. W warunkach suchych wytrzymuje nagrzewanie do +200°C, jednak mogą wystąpić przebarwienia. Przystosowana do zanurzania w gorącej wodzie w zakresie temp. +65°C do +90°C.

• Ze względu na rodzaj spoiwa, farba ma szczególnie dobrą odporność na wiele chemikaliów, w tym lekkich destylatów ropy naftowej, takich jak benzyna, olej napędowy i nafta. Odporność na paliwa i chemikalia wymieniona jest w osobnej tabeli odporności chemicznej.

• Odporna na zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających, zasad i soli.

• Jako produkt z oznakowaniem CE Temaline EPL 100 nadaje się także do powierzchni betonowych.