Temalac SC 50

Półpołyskowa, jednowarstwowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy. Stosowana jako system jednowarstwowy wymaga czyszczenia strumieniowego.

About Temalac SC 50
RODZAJ Półpołyskowa, farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Półpołyskowa, jednowarstwowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy. Stosowana jako system jednowarstwowy wymaga czyszczenia strumieniowego.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, platform i różnego rodzaju maszyn i urządzeń.