Temacoat GPL

Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.

About Temacoat GPL

Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.

Właściwości produktu

• Stosowana jako powłoka nawierzchniowa w epoksydowych systemach narażonych na ścieranie oraz agresywne środowisko chemiczne. Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

• Wytrzymuje temperaturę suchą + 150°C oraz +60°C w atmosferze mokrej.

• Wytrzymuje zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających, zasadach i roztworach soli. Wytrzymuje chwilowe działanie kwasów utleniających i roztworów wybielających.

• Wytrzymuje działanie chemiczne aktywnych gazów i pyłu.

• Wytrzymuje zanurzenie w olejach i tłuszczach mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.

Przykłady zastosowania

• Zalecana jest do malowania mostów, zbiorników, różnych typów stalowych konstrukcji i wyposażenia w przemyśle papierniczym, chemicznym (rurociągi, przenośniki, maszyny papiernicze itp.).