Temacoat GPL-S Primer

Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.

About Temacoat GPL-S Primer

Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.

Właściwości produktu

• Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych, dzięki czemu jest uniwersalnym podkładem do różnych zastosowań. Używany jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych odpornych na ścieranie i agresję chemiczną.

• Dzięki zastosowaniu utwardzacza 008 5610 Temacoat GPL-S Primer utwardza się nawet w temperaturach ujemnych i może być przemalowywany po dłuższym czasie.

• Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr EUFI29-19002494-MED dopuszczający do malowania wewnętrznych powierzchni jednostek pływających.

• Podkład może być barwiony na różne kolory, co pomaga osiągnąć najlepszą możliwą siłę kryjącą powłoki nawierzchniowej.

• Może być używany jako międzywarstwa na grunty epoksydowe o wysokiej zawartości cynku i grunty krzemianowo-cynkowe.

• Nadaje się do szybkiego przemalowania.

• Daje powłokę odporną na działanie ścieków komunalnych przy aplikacji 2x125µm.

Przykłady zastosowania

• Zalecany do malowania mostów, sprzętu transportowego, maszyn papierniczych, dźwigów, masztów stalowych, innych konstrukcji i urządzeń.