Temabond WG 200

Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji i przemyśle chemicznym, jak i pozostających w zanurzeniu. Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji. Może być nakładana na stare powłoki alkidowe. Może być stosowana jako system jednowarstwowy.

About Temabond WG 200
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana w niskiej temperaturze.
OPIS Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji i przemyśle chemicznym, jak i pozostających w zanurzeniu. Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji. Może być nakładana na stare powłoki alkidowe. Może być stosowana jako system jednowarstwowy.
Przykłady zastosowania Zalecana do przemalowań i zaprawek różnych konstrukcji, mostów, maszyn i urządzeń w przemyśle celulozowo - papierniczym i chemicznym, takich jak maszyny papiernicze, podnośniki, rurociągi itp.