Temabond ST 300

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.

About Temabond ST 300

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.

Właściwości produktu

• Bardzo dobra przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie.

• Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników).

• Odporny na zanurzenie w wodzie i dlatego może być stosowany np. na konstrukcjach stalowych w zanurzeniu w wodzie i glebie. Może być również stosowany do malowania elektrowni wodnych.

• Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

• Tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę, odporną chemicznie i mechanicznie.

• Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji, jak np. mosty, cysterny oraz różne rodzaje konstrukcji i urządzeń w przemyśle chemicznym i drzewnym.

• Posiada własności grubopowłokowe, również przy nakładaniu pędzlem.

• Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.

• Może być stosowana jako system jednopowłokowy.

• Temabond WG 300 – zimowa wersja Temabond ST 300, może się utwardzać w niskich temperaturach.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas transportu lub instalacji.