Temabond ST 200

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych.

About Temabond ST 200

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych.

Właściwości produktu

• Dzięki pigmentacji aluminium tworzy bardzo mocną, odporną na ścieranie oraz narażenia chemicznie i mechaniczne powłokę.

• Zalecana do przemalowań i napraw lokalnych uszkodzeń mostów, cystern, maszyn, urządzeń i konstrukcji w przemyśle celulozowo - papierniczym i chemicznym.

• Dobra przyczepność do powierzchni obrobionych strumieniowo-ściernie lub czyszczonych narzędziami ręcznymi.

• Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników).

• Do malowania powierzchni narażonych na zanurzenie w wodzie.

• Można nałożyć grubą powłokę również przy malowaniu pędzlem. • Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.

• Może być stosowana jako system jednowarstwowy.

• Wersja zimowa Temabond WG 200 utwardza się w niskich temperaturach.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas transportu i montażu.