Temablast EV 110

Temablast EV 110

Stosowany jako podkład ochronny na stalowych powierzchniach oczyszczonych strumieniowo w okresie składowania, w procesach produkcji i montażu. Nie wywiera ujemnych wpływów w czasie spawania, cięcia, wypalania i innych operacji obróbki.

Product Details
Kategorie: , Brand:

About Temablast EV 110
RODZAJ Dwuskładnikowy, pigmentowany tlenkami grunt podkład epoksydowy.
OPIS Stosowany jako podkład ochronny na stalowych powierzchniach oczyszczonych strumieniowo w okresie składowania, w procesach produkcji i montażu. Nie wywiera ujemnych wpływów w czasie spawania, cięcia, wypalania i innych operacji obróbki.
Przykłady zastosowania Stal oczyszczona strumieniowo.