Pinja Pro Primer

Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

About Pinja Pro Primer

Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

Właściwości produktu

• Daje dobrą 6 - 10 miesięczną ochronę.

• Ekonomiczny grunt do okładzin.

• Elastyczny podkład alkidowy.

• Może być stosowany pod farby wodorozcieńczalne i alkidowe.

Przykłady zastosowania

• Zalecany do gruntowania powierzchni zewnętrznych okładzin, płyt i desek.