Pinja Flex Primer

Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.

About Pinja Flex Primer

Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.

Właściwości produktu

• Szybkoschnący, elastyczny podkład do powierzchni drewnianych.

Przykłady zastosowania

• Odpowiedni do malowania drewnianych framug okiennych oraz drzwi zewnętrznych.