Merit Zircon Extra 25

Jednoskładnikowy lakier chemoutwardzalny.

About Merit Zircon Extra 25

Jednoskładnikowy lakier chemoutwardzalny.

Właściwości produktu

• Szybkoschnący lakier ogólnego zastosowania niezawierający rozpuszczalników aromatycznych.

• Łatwy do szlifowania.

• Niska zawartość formaldehydu.

Przykłady zastosowania

• Zalecany do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.