Merit Jahti 20

Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy.

About Merit Jahti 20

Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy.

Właściwości produktu

• Doskonała odporność na ścieranie.

• Zawiera filtry UV.

• Znakomita odporność na wszystkie detergenty ogólnego zastosowania, według normy SFS 3755.

• Dobra wytrzymałość na rozpuszczalniki: benzyna, terpentyna, benzyna lakowa oraz skażony spirytus. Ograniczona odporność na agresywne rozpuszczalniki takie jak toluen i jego mieszaniny.

• Odporny na oleje i tłuszcze smarowe, zwierzęce oraz roślinne.

• Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.

Przykłady zastosowania

Zalecany do malowania łodzi, posadzek, drzwi, okien i innych powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.