Malexim POLRUST

Malexim POLRUST

POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne niecałkowicie oczyszczone z produktów korozji. POLRUST stosuje się do malowania skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach, a także nośnych konstrukcji ażurowych.

Product Details
Kategorie: , Brand:

About Malexim POLRUSTOpisPOLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, który można nanosić na powierzchnie stalowe i żeliwne. Niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach a także nośnych konstrukcji ażurowych. Nadaje się na podłoża niedokładnie oczyszczone z produktów korozji. Posiada odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne zapewniające dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy. Zawiera również promotor adhezji oraz dodatki poprawiające właściwości technologiczno-użytkowe. Polrust wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod farby nawierzchniowe.


Polrust jest zalecany:  • tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną,

  • jako farbę ochrony czasowej,

  • jako typowy grunt antykorozyjny zamiast podkładowych farb ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych i innych.


Jak wszystkie grunty antykorozyjne przeznaczony na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże) np. przez piaskowanie lub śrutowanie, jak również na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 2 lub Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i starych łuszczących się farb.


Czas schnięcia  • pyłosuchość po 30 min.

  • suchość po 2 h.

  • kolejne malowanie farbami nawierzchniowymi po 12 h.


Aplikacja:  • pędzel,

  • wałek

  • natrysk,

  • przez zanurzenie.


Najdłuższą odporność korozyjną wykazują systemy lakierowe z farbami chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, akrylowymi i chemoutwardzalnymi. Producent zaleca jako warstwy nawierzchniowe: EKOCYNKAL METAL oraz  CYNKAL


Polrust przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować cześć wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych.