Malexim POLKORCHEM NR 2

Malexim POLKORCHEM NR 2

EMALIA CHLOROKAUCZUK POLKORCHEM 2 jest farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania przeznaczoną do ochronno-dekoracyjnego malowania maszyn, urządzeń oraz konstrukcji metalowych, betonowych lub drewnianych. Farba ta charakteryzuje się wysokim połyskiem, dobrą odpornością na uderzenia oraz na działanie czynników atmosferycznych i atmosfery przemysłowej.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Malexim POLKORCHEM NR 2


OpisEMALIA CHLOROKAUCZUK POLKORCHEM 2 jest farbą na bazie żywicy alkilowej modyfikowanej chlorokauczukiem, zawierającą pigmenty barwiące i wypełniacze. Farba charakteryzuje się̨ wysokim połyskiem, dobrą odpornością̨ na uderzenia oraz na działanie czynników atmosferycznych, w tym również̇ atmosfery przemysłowej.


Przeznaczenie:


EMALIA CHLOROKAUCZUK POLKORCHEM 2 jest farbą przeznaczoną do nawierzchniowego dekoracyjnego malowania urządzeń, konstrukcji metalowych, betonowych lub drewnianych. Produkt spełnia rolę farby nawierzchniowej w malarskich zestawach chlorokauczukowych ogólnego stosowania.


Czas schnięcia:  • pyłosuchość po 30 min.

  • suchość po 2 h.


Ponowne malowanie farbami chlorokauczukowymi w temp. 23±20oC po 4 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.


Kolor:  • RAL

  • NCS

  • oraz na zamówienie.


Aplikacja:  • pędzel

  • wałek

  • pistolet powietrzny

  • napęd hydrodynamiczny – wersja na zamówienie.


Przygotowanie podłoża:


Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do co najmniej Sa 2 wg PN ISO 8501-1:2001. Każde podłoże należy zagruntować farbą POLKOR prod. MALEXIM. Przed malowaniem odtłuścić́ wodnym roztworem EKOSOLWENTU prod. MALEXIM i spłukać́ wodą. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Lepkość roboczą ustala się rozcieńczalnikiem MALSOLWENT nr 3 prod. MALEXIM.


Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.