Malexim PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1

Malexim PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1

PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych, pigmentowanym fosforanem cynku z utwardzaczem poliamidowym.

Szczegóły produktu
Kategorie: , , Brand:

O produkcie: Malexim PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1


OpisPODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych, pigmentowanym fosforanem cynku z utwardzaczem poliamidowym.


Przeznaczenie:


PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1 stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa

i innych metali eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.


Czas schnięcia:  • pyłosuchość po 1h.

  • suchość po 4 h.


Ponowne malowanie farbami epoksydowymi po 6 godz. Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi po 12 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą̨ od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.


Kolor:  • RAL

  • NCS

  • Według uzgodnień


Aplikacja:  • pędzel,

  • natrysk pneumatyczny,

  • natrysk hydrodynamiczny.


PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1 rozcieńczyć́ Malsolwentem nr 5 w ilości 5-15% w zależności od sposobu malowania. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego: 0,28-0,48 mm, ciśnienie w dyszy 120-200 barów, a kąt natrysku dobrać́ do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę̨ rozcieńczyć́ do lepkości 25-45 s wg kubka Forda Φ 4 


Przygotowanie podłoża:


Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 21⁄2 wg PN ISO 8501-1:2001. Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane powinny być́ szorstkowate oraz zmyte przy pomocy EKOSOLWENTU, dokładnie spłukane wodą i wysuszone.


Sposób użycia:


Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być́ czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być́ niższa od +50C i wyższa od +350C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność́ względna powietrza nie powinna przekraczać́ 80% a temperatura malowanej powierzchni powinna być́ wyższa o minimum 30C od punktu rosy.

Składnik A (baza) dokładnie wymieszać́,

a następnie zmieszać́ ze składnikiem B (utwardzacz 4+1) w proporcji:  • Składnik A – 4 części objętościowe

  • Składnik B – 1 część́ objętościowa


Podkład jest gotowy do użycia w temp. 23±20C po upływie 20 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±20C – 8 h.


Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych

opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-250C.