Malexim PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

Malexim PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic akrylowych, pigmentowanym fosforanem cynku z alifatycznym izocyjanianem jako utwardzaczem.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Malexim PODKŁAD AKRYLOWY 5+1


Opis

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 jest dwuskładnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywic akrylowych, pigmentowanym fosforanem cynku z alifatycznym izocyjanianem jako utwardzaczem.


Przeznaczenie:


Stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa i innych metali, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.


Czas schnięcia:


·       pyłosuchość po 30 min.


·       suchość po 2 h.


Kolejne malowanie farbami epoksydowymi lub poliuretanowymi bez ograniczeń czasowych. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą̨ od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.


Kolor:


·       RAL


·       NCS


·       Według uzgodnień


Aplikacja:


·       pędzel,


·       natrysk pneumatyczny,


·       natrysk hydrodynamiczny.


PODKŁAD AKRYLOWY 5+1 rozcieńczać́ Malsolwentem nr 6 w ilości 5-15% w zależności od sposobu malowania. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego: 0,28-0,48 mm, ciśnienie w dyszy 120-200 barów, a kąt natrysku dobrać́ do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę̨ rozcieńczyć́ do lepkości 25-45 s wg kubka Forda Φ 4.


Przygotowanie podłoża:


Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 21⁄2 wg PN ISO 8501-1:2001. Aluminiowe i ocynkowane powinny być́ szorstkowate oraz zmyte przy pomocy EKOSOLWENTU, dokładnie spłukane wodą i wysuszone.


Sposób użycia:


Podłoże przygotowane do malowania powinno być́ czyste, suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być́ niższa od +50C i wyższa od +350C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność́ względna powietrza nie powinna przekraczać́ 80% a temperatura malowanej powierzchni powinna być́ wyższa o minimum 30C od punktu rosy.

Składnik A (baza) dokładnie wymieszać́, a następnie zmieszać́ ze składnikiem B (utwardzacz 4+1) w proporcji:


·       Składnik A – 4 części objętościowe


·       Składnik B – 1 część́ objętościowa


Podkład jest gotowy do użycia w temp. 23±20C po upływie 20 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±20C – 4 h.


Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych

opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-250C.