Malexim MALSOLWENT1

Malexim MALSOLWENT1

MALSOLWENT1 jest rozcieńczalnikiem ogólnego stosowania do wyrobów akrylowych.

Product Details
Kategorie: , Brand:

About Malexim MALSOLWENT1OpisMALSOLWENT1 jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. Występuje pod postacią klarownej, jednorodnej cieczy bez zmętnień́, zawiesin i osadów.


Przeznaczenie:


MALSOLWENT nr 1 służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych Cynkal. MALSOLWENT1 może być również̇ używany do mycia urządzeń́ i narzędzi malarskich.


Kolor:  • Bezbarwny do słomkowego


Sposób użycia:


Ilość́ dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania.

MALSOLWENT nr 1 należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.


 Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych

opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.