Malexim LAKIER AKRYLOWY 2 w 1

Malexim LAKIER AKRYLOWY 2 w 1

LAKIER AKRYLOWY to nowoczesny szybkoschnący produkt utwardzany izocyjanianem alifatycznym przeznaczony do malowania samochodów i urządzeń mechanicznych w profesjonalnych warsztatach lakierniczych.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Malexim LAKIER AKRYLOWY 2 w 1


OpisLAKIER AKRYLOWY 2 W 1 to lakier akrylowy dwuskładnikowy na metal i drewno.


Przeznaczenie:


Przeznaczony do malowania samochodów, maszyn i urządzeń́ mechanicznych w profesjonalnych warsztatach lakierniczych. Naniesiony w 2-3 warstwach gwarantuje wysoką jakość́ uzyskanych powłok lakierowych


Czas schnięcia:  • pyłosuchość po 30 min.

  • suchość po 2 h.


Ponowne malowanie farbami chlorokauczukowymi w temp. 23±2oC po 4 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą̨ od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.


Aplikacja:  • pędzel,

  • wałek,

  • natrysk


Przygotowanie podłoża:


Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 2 1⁄2 wg PN ISO 8501-1:2001 należy zagruntować́ jedną z farb przeciwrdzewnych: epoksydową POLPOX KOR, alkidową POLKOR lub akrylową CYNKAL.

Powierzchnie drewniane należy zagruntować́ rozcieńczonym roztworem EKOCYNKAL LAKIER lub CYNKAL LAKIER.


Sposób użycia:


Przed przystąpieniem do malowania obydwa składniki farby Lakier akrylowy 2+1 dokładnie wymieszać́ ze sobą̨ w odpowiednich proporcjach i pozostawić́ na około 10 min., po czym przystąpić́ do malowania.


Składnik A: roztwór żywicy

Składnik B: akrylowej utwardzacz 2+1


Proporcja mieszania:


Składnik A:  2 części objętościowe

Składnik B:  1 część́ objętościowa


Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp. 23±2oC – 4 h.

Lakier akrylowy 2+1 rozcieńczać́ w razie potrzeby rozcieńczalnikiem MALSOLWENT nr 1, po dodaniu utwardzacza i dokładnym ujednorodnieniu mieszaniny.


Zalecana liczba warstw: 2-3.


Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Lakier należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych

opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.