Malexim EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1

Malexim EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1

EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 to wodorozcieńczalna gruntoemalia malowania wszelkich metali, tworzyw sztucznych, drewna i betonu. Doskonała na dachy, polecana na grzejniki, dzięki nowoczesnej formule zapewnia trwałą ochronę podłoża. Przeznaczona do nanoszenia na czyste lub skorodowane powierzchnie metalowe, stal, żeliwo i cynk. Wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod następne powłoki farb. EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować część wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa 2 ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych.

Product Details
Kategorie: , , , Brand:

About Malexim EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1


OpisEKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 to wodorozcieńczalna gruntoemalia do malowania wszelkich metali, tworzyw sztucznych, drewna i betonu. Doskonała na dachy, polecana na grzejniki, dzięki nowoczesnej formule, zapewnia trwałą ochronę podłoża. Przeznaczona do nanoszenia na czyste lub skorodowane powierzchnie metalowe, stal, żeliwo i cynk. Wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod następne powłoki EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 lub innych farb. EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 to produkt na bazie dyspersji akrylowych modyfikowanych promotorami adhezji . Posiada odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy. Nanosząc produkt 2-3 krotnie uzyskuje się zabezpieczenie podłoża przed korozją i estetyczną powłokę nawierzchniową. EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 przynosi wymierne efekty ekonomiczne, gdyż pozwala wyeliminować część wydatków na mechaniczne lub chemiczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem do stopnia Sa 2 ½ jak dla tradycyjnych farb antykorozyjnych. EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 dostępny jest w bogatej palecie trwałych i żywych kolorów, w opakowaniach o pojemności 0,3; 0,7; 2,5 i 10 litrów.


Przeznaczenie:


EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 przeznaczona jest do malowania metalu i cynku. Farbę można także stosować: • jak wszystkie farby antykorozyjne na czyste powierzchnie przygotowane do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1:2001 (zwyczajowo określane jako białe podłoże), np. przez piaskowanie lub śrutowanie,

 • na powierzchnie niedokładnie oczyszczone z rdzy, czyli przygotowane do St 2 lub Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 np. po ręcznym lub mechanicznym usunięciu luźnej rdzy, zendry i starych łuszczących się farb,

 • jako farbę ochrony czasowej,

 • do wymalowań pierwotnych lub renowacyjnych,

 • jako podkład antykorozyjny pod inne farby lub jako emalia do przemalowania starych powłok malarskich.


 EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 jako farba ekologiczna jest stosowany, gdy tradycyjne farby rozpuszczalnikowe stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub pożarowe. EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 jest także stosowany, gdy ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo ścierna.  Także, gdy po mechanicznej obróbce powierzchni pozostają częściowo dobrze przyczepne stare powłoki malarskie oraz produkty korozji. • Zawartość części stałych: 50 ± 2% obj. lub 60 ± 2% wag.

 • Grubość warstwy powłoki mokrej, µm – 80

 • Grubość warstwy powłoki suchej, µm – 40

 • Zużycie teoretyczne przy grubości 100 µm suchej powłoki – 0,08 l/m².

 • Wydajność teoretyczna przy grubości 40 µm suchej powłoki – 12,5 l/m².

 • Zalecana ilość warstw: 2


Czas schnięcia:                                                  • pyłosuchość po 30 min.

 • suchość w dotyku po 2 h

 • ponowne malowanie po 4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Podane czasy obowiązują w temp. 23±2 stC przy DTF 50 µm.


Kolor: • gama kolorów,

 • RAL,

 • NCS,

 • kolor na zamówienie.


Aplikacja: • pędzel,

 • wałek

 • natrysk pneumatyczny,

 • natrysk hydrodynamiczny – na zamówienie.


Rozcieńczalnik: • woda pitna


Przygotowanie podłoża:


Podłoża stalowe i żeliwne gładkie nieskorodowane lub pokryte starymi farbami – schropowacić papierem ściernym lub szczotką drucianą. Zgorzelinę i zendrę usunąć. Spawy i zadziory wygładzić. Podłoża skorodowane – oczyścić z luźno związanej rdzy oraz starych powłok malarskich, które się łuszczą i są słabo związane z podłożem (szczotką drucianą, papierem ściernym).


Nowe podłoże ocynkowane zmyć ciepłą wodą z dodatkiem preparatu EKOSOLWENT. Zmywać przy pomocy np. myjki ciśnieniowej, twardej szczotki lub szmaty, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.  Stare podłoże ocynkowane – należy usunąć białe i szare produkty korozji cynku (papierem ściernym, szczotkę drucianą lub przez tzw. „omiatanie piaskiem”). Jeżeli są przebicia produktów korozji stali – usunąć je szczotką drucianą.


Każde podłoże przed malowaniem – dokładnie zmyć roztworem wodnym preparatu EKOSOLWENT, w celu usunięcia brudów i zatłuszczeń. W środowisku agresywnym korozyjnie (wielkomiejsko – przemysłowe) należy szczególnie dokładnie spłukiwać podłoże w celu wymycia jonów i pyłów pochodzących z zanieczyszczeń atmosfery.


Podłoże skorodowane najkorzystniej jest malować, gdy jest niecałkowicie wyschnięte po myciu. Najkorzystniej jest malować w temp. 15-30 stC. W upały należy schłodzić podłoże zimną wodą do temperatury poniżej 30 stC.


Uwaga! Pod EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1i inne farby wodorozcieńczalne, nie używać do ostatecznego odtłuszczania benzyny, nafty i innych tego typu rozpuszczalników!


Atesty i Certyfikaty:                


Produkt posiada Atest PZH.


Transport i przechowywanie:


Produkt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych

opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25 stC.


Okres przydatności do użycia farby EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2 W 1 wynosi 24 miesięcy od daty produkcji.


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.