Malexim AQUAPOX BETON

Malexim AQUAPOX BETON

AQUAPOX BETON to połyskowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa do malowania betonu, która wyróżnia się:

wysoką przyczepnością powłoki do podłoża betonowego,
wysoką odpornością powłoki,
doskonałą siłą krycia,
wodorozcieńczalnością,
bogatą paletą trwałych i żywych kolorów.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Malexim AQUAPOX BETON


OpisAQUAPOX BETON jest połyskową wodorozcieńczalną epoksydową farbą dwuskładnikową, przeznaczoną do malowania betonu. AQUAPOX BETON charakteryzuje się trwałością powłoki i wysoką odpornością na ścieranie, czynniki atmosferyczne i działanie chemikaliów takich jak: rozcieńczone kwasy i alkalia, benzyna, olej napędowy, silnikowy, oleje roślinne, smary i środki myjące. Występuje w bogatej palecie żywych i trwałych kolorów RAL i NCS w 1 i 10 litrowych zestawach.


Komplet 10 l zawiera 8 litrów składnika A (baza) 2 litry składnika B (żywica epoksydowa).


Przeznaczenie produktu Aquapox Beton:


AQUAPOX BETON  przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, garażach, magazynach oraz basenów ppoż. i kąpielowych, ogrodzeń i konstrukcji betonowych. Nierozcieńczoną farbę stosuję się na powierzchnie uprzednio zagruntowane rozrzedzonym AQUAPOX BETON.

AQUAPOX BETON tworzy powłokę o bardzo dobrych parametrach mechanicznych i chemicznych odporną na ścieranie i okresowe działanie produktów olejowych.


Wydajność AQUAPOX BETON: • Zawartość części stałych: 50 ± 2% obj. lub 62 ± 2% wag.

 • Grubość warstwy powłoki mokrej — 160 µm

 • Grubość warstwy powłoki suchej ——-80 µm

 • Zużycie teoretyczne przy grubości 80 µm suchej powłoki – 0,16 l/m²

 • Wydajność teoretyczna przy grubości 80 . µm suchej powłoki – 6,3 m²/l

 • Zalecana ilość warstw: 2


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki malowania oraz kształtu i chropowatości powierzchni.


Czas schnięcia: • pyłosuchość po 4 h

 • suchość po 8 h

 • druga warstwa po 24 h

 • ruch pieszy po 24 h

 • całkowita odporność po 7 dniach


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Podane czasy obowiązują w temp. 23±20 C przy DTF 80 µm.


Kolor: • Paleta kolorów RAL i NCS


Aplikacja: • pędzel,

 • wałek,

 • natrysk pneumatyczny,

 • natrysk hydrodynamiczny


Przygotowanie podłoża:


Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni nie powinna być niższa od


10 st. °C i wyższa od 25 st. °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność  względna powietrza nie powinna przekraczać 75%, a temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o minimum 3 st. °C od punktu rosy.


Składnik A (baza) dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać  ze składnikiem B (żywica epoksydowa) w proporcji:


Składnik A – 4 części objętościowe Składnik B – 1 część objętościowa.


Farba jest gotowa do użycia w temp. 23±2 st. °C po upływie 5 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±2 st. °C – 4 h.


Atesty i Certyfikaty:


Produkt posiada Atest PZH


Transport i przechowywanie:


Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temperaturze  5-25 stC.


Okres przydatności do użycia farby AQUAPOX BETON  wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.