Fontezinc 85

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa z zawartością cynku.

About Fontezinc 85

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa z zawartością cynku.

Właściwości produktu

• Zapewnia ochronę katodową stali.

• Stosowana jako podkład w systemach epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych dla powierzchni stalowych narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne.

• Może być stosowana bez warstwy nawierzchniowej do malowania powierzchni narażonych na warunki atmosferyczne .

• Nadaje się tylko do użytku przemysłowego wg. Dyrektywy 1999/13/EC.

Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania mostów, dźwigów, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz chemicznym; np. estakady pod rurociągi, przenośniki.