Fontefire ST 60

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

About Fontefire ST 60

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

Właściwości produktu

• Zapewnia skuteczną ochronę ogniochronną konstrukcjom stalowym do 90 minut w klasyfikacji odporności ogniowej.

• Certyfikowany do profili belkowych i słupów w kształcie ‘H’ lub ‘I’ oraz profili zamkniętych prostokątnych lub okrągłych.

• Fontefire ST 60 posiada znak CE oraz jest kompatybilny z szeroką gamą podkładów i farb nawierzchniowych. Produkt spełnia wymagania ETA.

• Używany jako farba ogniochronna na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2.

• Zalecany do stosowania w miejscu budowy tylko w warunkach suchych. Elementy malowane w warunkach warsztatowych muszą zostać pokryte warstwą nawierzchniową zanim zostaną wystawione na zewnątrz.