Dulux Universal Primer

Dulux Universal Primer to niepigmentowany, drobnocząsteczkowy, wodorozcieńczalny koncentrat akrylowy do gruntowania ścian wewnątrz i na zewnątrz.

About Dulux Universal Primer

Podstawowe informacje


Czas schnięcia - 8 godzin
Liczba warstw - 1


Właściwości produktu  • Poprawia przyczepność

  • Redukuje pylistość podłoża


Opis produktu


Dulux Universal Primer to niepigmentowany, drobnocząsteczkowy, wodorozcieńczalny koncentrat akrylowy do gruntowania ścian wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale nadaje się do gruntowania takich podłoży jak tynki cementowo-wapienne i płyty gipsowo-kartonowe. Produkt bardzo głęboko penetruje podłoże i ma silne działanie wiążące. Nie przepuszcza wody, nie ulega zmydleniu i przepuszcza parę wodną umożliwiając oddychanie ścian.Zalecane narzędzia i sposób malowania


Produkt przystosowany jest do malowania pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:4. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. Rozprowadzać do postaci równomiernej warstwy. W przypadku bardzo chłonnego podłoża można nakładać środek gruntujący dwukrotnie metodą „mokro na mokro” do pełnego nasycenia podłoża (poprzecznie do poprzedniej), ale nie dopuścić do utworzenia się szklistej powłoki po gruntowaniu. Dalsze prace na zagruntowanej powierzchni można prowadzić po 8 godzinach od nałożenia Dulux Universal Primer.