Ceresit CX 15

Ceresit CX 15

Zaprawa montażowa

Zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymałości do kotwienia i montażu konstrukcji oraz do wykonywania podlewek

Product Details
Kategoria: Brand:

About Ceresit CX 15

Zaprawa montażowa

Zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymałości do kotwienia i montażu konstrukcji oraz do wykonywania podlewek

WŁAŚCIWOŚCI


- szybko twardniejąca
- bezskurczowa
- odporna na sól
- nie zawiera chlorków i cementu glinowego
- wodo- i mrozoodporna

OPIS


Zaprawa montażowa Ceresit CX 15 służy do zalewania kotew maszyn i ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach. Prześwit między brzegiem elementu kotwionego, a powierzchnią otworu montażowego powinien wynosić 20-50 mm. Przy prześwitach 50-100 mm do zaprawy należy dodać 25% jednofrakcyjnego żwiru 4-8 mm. CX 15 jest także odpowiednia do podlewek pod podstawy maszyn, słupów, oparcia belek, pod łożyska mostowe czy włazy studzienek. Może być też użyta do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych, nadproży i ubytków w betonowych posadzkach. Do szybkiego kotwienia niewielkich elementów metalowych należy stosować cement montażowy Ceresit CX 5.