Caparol Sylitol RapidGrund

Niekapiący, mineralny grunt penetrujący, zoptymalizowany do aplikacji wałkiem.

About Caparol Sylitol RapidGrund

Zastosowanie

Sylitol RapidGrund 111 idealnie nadaje się do ekonomicznej aplikacji wałkiem. Transparentny środek do wyrównywania chłonności na mocno i nierównomiernie chłonnych na mocnych podłożach mineralnych. Idealnie nadaje się do aplikacji na porowate, chłonne podłoża t.j. tynki mineralne, stare powłoki silikatowe, mur z cegły wapienno-piaskowej, gazobeton, kamienie naturalne, a także beton, beton lekki, zaprawa. Może być stosowany do rozcieńczania farb i tynków silikatowych.

Właściwości

  • wzmacniający, krzemionkujący grunt penetrujący
  • niekapiący, nadaje się do aplikacji wałkiem 
  • czysta i pewna aplikacja

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami według DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Barwa

transparentna

Składowanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Trwałość produktu zamkniętego fabrycznie – min. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania przechowywać dobrze zamknięte. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego przygotowania podłoża.

Sposób nakładania

Idealnie nadaje się do aplikacji wałkiem, aplikacja pędzlem lub szczotką jest również możliwa. W przypadku natrysku Airless należy liczyc się z powstawaniem mgły rozpryskowej. Przed użyciem należy rozmieszać.

Rozcieńczenie

W przypadku stosowania jako rozcieńczalnik do produktów Sylitol® (tynków elewacyjnych oraz farb elewacyjnych i wewnętrznych) - należy rozcieńczyć w sotunku 1:1 z wodą.
Należy uwzględnić informacje zawarte w poszczególnych kartach technicznych tynków, farb elewacyjnych i wewnętrznych Sylitol®. Przy zastosowaniu Sylitol®RapidGrund 111 jako ochrony przeciwodparzeniowej można połączyć z maks dwiema częściami objętościowymi wody.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Optymalna aplikacja nierozcieńczonym produktem za pomocą wałka. W razie konieczności rozcieńczyć 1 częścią wody i nanosić aż do pełnego nasycenia podłoża, mokrym w mokre za pomocą ławkowca lub pędzla.
Po rozcieńczeniu wodą nie zaleca się aplikacji wałkiem.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża ok. 100-300 ml/m2. Dokładne zuzycie należy ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Zakres temperatur stosowania:
Co najmniej. + 8° C do maks.+ 30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności
powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Wałek (poliamidowy 13-15 mm), pędzel lub szczotka.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Uwaga przy przymrozkach. Nie nadaje się do stosowania na powłoki emailii i lakierów, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody.
Tolerancja na inne materiały powłokowe:
Może być łączony wyłącznie z farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.