Caparol Sylitol RapidGrund

Niekapiący, mineralny grunt penetrujący, zoptymalizowany do aplikacji wałkiem.

O produkcie: Caparol Sylitol RapidGrund

Zastosowanie

Sylitol RapidGrund 111 idealnie nadaje się do ekonomicznej aplikacji wałkiem. Transparentny środek do wyrównywania chłonności na mocno i nierównomiernie chłonnych na mocnych podłożach mineralnych. Idealnie nadaje się do aplikacji na porowate, chłonne podłoża t.j. tynki mineralne, stare powłoki silikatowe, mur z cegły wapienno-piaskowej, gazobeton, kamienie naturalne, a także beton, beton lekki, zaprawa. Może być stosowany do rozcieńczania farb i tynków silikatowych.

Właściwości

  • wzmacniający, krzemionkujący grunt penetrujący
  • niekapiący, nadaje się do aplikacji wałkiem 
  • czysta i pewna aplikacja

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami według DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Barwa

transparentna

Składowanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Trwałość produktu zamkniętego fabrycznie – min. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania przechowywać dobrze zamknięte. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego przygotowania podłoża.

Sposób nakładania

Idealnie nadaje się do aplikacji wałkiem, aplikacja pędzlem lub szczotką jest również możliwa. W przypadku natrysku Airless należy liczyc się z powstawaniem mgły rozpryskowej. Przed użyciem należy rozmieszać.

Rozcieńczenie

W przypadku stosowania jako rozcieńczalnik do produktów Sylitol® (tynków elewacyjnych oraz farb elewacyjnych i wewnętrznych) - należy rozcieńczyć w sotunku 1:1 z wodą.
Należy uwzględnić informacje zawarte w poszczególnych kartach technicznych tynków, farb elewacyjnych i wewnętrznych Sylitol®. Przy zastosowaniu Sylitol®RapidGrund 111 jako ochrony przeciwodparzeniowej można połączyć z maks dwiema częściami objętościowymi wody.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Optymalna aplikacja nierozcieńczonym produktem za pomocą wałka. W razie konieczności rozcieńczyć 1 częścią wody i nanosić aż do pełnego nasycenia podłoża, mokrym w mokre za pomocą ławkowca lub pędzla.
Po rozcieńczeniu wodą nie zaleca się aplikacji wałkiem.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża ok. 100-300 ml/m2. Dokładne zuzycie należy ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Zakres temperatur stosowania:
Co najmniej. + 8° C do maks.+ 30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności
powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Wałek (poliamidowy 13-15 mm), pędzel lub szczotka.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Uwaga przy przymrozkach. Nie nadaje się do stosowania na powłoki emailii i lakierów, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody.
Tolerancja na inne materiały powłokowe:
Może być łączony wyłącznie z farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.