Caparol Sylitol-Fassadenputz R+K

Caparol Sylitol-Fassadenputz R+K

Szlachetne, cienkowarstwowe, gotowe do użycia tynki silikatowe (krzemianowe).

About Caparol Sylitol-Fassadenputz R+K

Zastosowanie

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia.

Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemach / na:

 • w bezspoinowym systemie ocieplenia ze styropianem Capatect CLASSIC B;Capatect SI SILIKAT
 • w bezspoinowym systemie ocieplenia wełną mineralną Capatect CLASSIC A; Capatect 100
 • w programie renowacji tynków
 • na tynkach podkładowych grupy PI c, PII  i PIII wg DIN 18 550 / EN 998-1
 • na nośnych powłokach mineralnych.

Tynków Sylitol Fassadenputz R i K nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

 • Niepalny w systemie Capatect CLASSIC A i Capatect 100 z płytami z wełny mineralnej
 • Nierozprzestrzeniający ognia NRO w systemie Capatect CLASSIC B i Capatect SI Silikat z płytami ze styropianu.
 • Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmożone działanie promieniowania UV
 • Hydrofobowy wg DIN 4108
 • Niepęczniejący
 • Nieżółknący
 • Nie termoplastyczny
 • Wysoki stopień bieli
 • Przyjazny dla środowiska o słabym neutralnym zapachu.
 • Wysycha bez naprężeń.
 • Łatwy w nakładaniu
 • Spoiwo: szkło wodne potasowe z niewielką ilością dodatków organicznych (siloksanu).
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Wielkość opakowań

Wiadro 25 kg

Barwa

Biała.

Możliwe jest barwienie w odcieniach z kolekcji kolorystycznej CaparolColor lub Caparol 3D System. Tynk dostosowany jest do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie ColorExpress. Kolory o współczynniku jasności > 20 można uzyskać na zamówienie.

UWAGA: kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń z tynkami Sylitol Fassadenputz R + K . W wypadku stosowania na ociepleniu kolorów o współczynniku jasności < 20, stosować pełny system CARBON. Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości tynku poprzez dodanie maks. 2-3% barwników Sylitol-Volltonfarbe. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału. Jeżeli użytkownik chce z powodów estetycznych użyć intensywniejszych odcieni o współczynniku jasności < 20, to powinien je uzyskać poprzez pomalowanie tynku farbą Capatect-SI-Fassadenfinish 130. (Kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania na systemach ociepleń Capatect). Z powodu powstawania specyficznych wiązań chemicznych barwione tynki krzemianowe mogą w pewnych warunkach atmosferycznych zasychać tworząc plamy. Nie jest to wada techniczna i nie podlega reklamacji. W celu uniknięcia powstawania różnic kolorystycznych, powierzchnie pokryte tynkiem barwionym należy dodatkowo pomalować farbą wyrównującą / egalizującą Capatect-SI-Fassadenfinish 130 w odcieniu tynku. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych sporadycznie może wystąpić niejednorodność uziarnienia. Nie jest to wada produktu. 

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres trwałości w oryginalnym zamkniętym opakowaniu ok. 12 miesięcy.

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w2 (średni) < 0,15 kg/(m2 · h0,5) wg. EN 1062-3

Konsystencja

pasta

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

V1 (wysokie) < 0,14 m DIN EN ISO 7783-2

Produkt nr.

120

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, płaskie, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić na sucho lub na mokro.

Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Następnie zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego. W wypadku większych napraw tynku całą powierzchnię (stary i nowy tynk) fluatować a następnie zmyć.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynkom typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.

Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą  „mokrym w mokre”. Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą.

Uwagi:
Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzędzia oraz równość podłoża mają znaczący wpływ na uzyskany efekt końcowy. 
W razie konieczności na rusztowaniu należy umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnięcia. Starannie osłaniać powierzchnie przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywać dużą ilością wody odpryski tynku z lakieru, szkła, ceramiki, metalu, kamienia, drewna. Tynkami Sylitolt Fassadenputze R i K nie należy pokrywać powierzchni poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody

Układ warstw na przygotowanych podłożach

W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być sucha.

Systemy ociepleń BSO Capatect-100 i Capatect SI Silikat:
Nowe mineralne warstwy zbrojone:
zagruntować środkiem Putzgrund 610
warstwy zwietrzałe, spowodowane dłuższym przestojem (np. przez zimę) oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610

Nowe dyspersyjne (nie zawierające cementu) warstwy zbrojone
zagruntować środkiem Putzgrund 610

Tynki podkładowe grupa PIc, P II i P III.
Nowe tynki:
Pozostawić do wyschnięcia na 2 - 4 tygodne.
Gruntować środkiem Sylitol-Minera

Podłoża porowate, lekko piaszczące, chłonne
Gruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111, rozcieńczonym wodą 2:1
Warstwę pośrednią wykonać środkiem Sylitol-Minera
(proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi preparatów: Sylitol® RapidGrund 111 oraz Sylitol-Minera)

Podłoża mineralne:
Mocne,  nośne powłoki
Czyścić na sucho lub mokro
Gruntować środkiem Sylitol-Minera

Po usunięciu powłok nie nośnych:
Gruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111, rozcieńczonym wodą 2:1
Warstwę pośrednią wykonać środkiem Sylitol-Minera

(proszę zapoznać się z kartami informacyjnymi: Sylitol® RapidGrund 111 oraz Sylitol-Minera)

Zużycie

ProduktFakturaUziarnienie(mm)Zużycie ok.(kg/m2)
Sylitol-Fassadenputz R20kornik2,03,0
Sylitol-Fassadenputz R30kornik3,03,7
Sylitol-Fassadenputz K15baranek1,52,5
Sylitol-Fassadenputz K20baranek2,02,7
Sylitol-Fassadenputz K30baranek3,03,7

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża oraz samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C.

Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokiej wilgotności powietrza, silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej.

Czas schnięcia

Nowe tynki, przy temperaturze 20°C i wilgotności 65%, można malować po odpowiednio długim okresie sezonowania - zwykle po 2 tygodniach. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. wiatr lub deszcz, należy wydłużyć okres sezonowania.

Stosując warstwę gruntującą z CapaGrund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów i można wykonać powłokę malarską już po 7 dniach.

Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci i w sposób chemiczny poprzez krzemianowanie z podłożem. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy używać plandek ochronnych.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania rozmieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach. W razie konieczności rozcieńczyć środkiem Sylitol-Konzentrat maks. 2%. Do mieszania nie używać mieszadeł aluminiowych, ponieważ mogą one powodować przebarwienia.