Caparol Sylitol Bio Innenfarbe

Caparol Sylitol Bio Innenfarbe

Najwyższej jakości, bezrozpuszczalnikowa, silikatowa farba do wnętrz. Przyjazna dla alergików.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Caparol Sylitol Bio Innenfarbe

Zastosowanie

Najwyższej jakości farba przeznaczona do wymalowań wewnętrznych różnego typu pomieszczeń np.: mieszkalnych, szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej, a także renowacji wnętrz zabytkowych. Odpowiednia dla alergików dzięki kontrolowanej recepturze całkowicie wolnej od alergenów.

Szczególnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych PI, PII i PIII, beton, mur licowy z cegły wapienno-piaskowej, tapety Capaquarz, Glasvlies-Wandbelägen, Rauhfaser oraz nośne powłoki krzemianowe.

Po odpowiednim przygotowaniu do malowania farbą Sylitol-Bio-Innenfarbe nadają się również tapety z włókna szklanego Capaver Glasgewebe, tynki gipsowe, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz nośne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna zasadowość spoiwa farby zapewnia ochronę przed rozwojem bakterii i grzybów.

Odpowiednia dla Capatect IDS Mineral.

Właściwości

 • Nie zawiera środków konserwujących
 • Bezrozpuszczalnikowa
 • Nie zawiera zmiękczaczy
 • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
 • Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu
 • Posiada certyfikat o neutralności i przydatności do stosowania dla alergików zgodnie ze świadectwem wydanym przez TÜV Nord
 • Podlega kontroli zewnętrznej
 • Wodorozcieńczalna
 • Przyjazna dla środowiska, o nikłym zapachu
 • Biała
 • Łatwa w obróbce
 • Bardzo dobrze dyfuzyjna sd H2O< 0,02 m wg. PN EN 1062
 • Powłoki krzemianowe zachowują właściwości podłoża zapewniając przepuszczalność powłoki
 • Niepalna, A2 według DIN 4102, nr certyfikatu P-BAY26-04659

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych wg DIN 18 363 ust. 2.4.1.

Wielkość opakowań

 • Standardowe:  2,5 l;  10 l
 • ColorExpress: 12,5 l

Barwa

Biała, biel antyczna (zbliżona do RAL 9010).

Certyfikat TÜV Nord oraz Natureplus-Siegel dotyczy wyłącznie koloru białego. Poprzez barwienie neutralność alergologiczna produktu może ulec nieznacznemu zakłóceniu.

Farbę Sylitol-Bio-Innenfarbe można barwić w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Farbę można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 2

Zdolność krycia

Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

Granulacja

granulacja drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Produkty uzupełniające

Haftgrund EG biała farba gruntująca, o wysokiej przyczepności do podłoża, stosowana jako podkład pod Sylitol Bio-Innenfarbe.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wnętrze typ 1wnętrze typ 2wnętrze typ 3zewnętrze typ 1zewnętrze typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne z zeszkliwioną powierzchnią, podłoża o osypującej i ścierającej się powierzchni:
Warstwę wierzchnią usunąć mechanicznie lub przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut i następnie zmyć  wodą.

Tynki grupy PIc, PII i PIII jak również stare tynki grupy PI z minimalną wytrzymałością na ściskanie 1N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Porowate, piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem gruntującym Sylitol® RapidGrund 111. Miejsca uzupełniania tynku po całkowitym wyschnięciu fluatować środkiem Histolith Flaut, a następnie zmyć wodą.

Tynki gipsowe PIV z minimalną wytrzymałością na ściskanie 2N/mm2:
Zwarte tynki gruntować środkiem Haftgrund EG. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić materiałem Dupa-Putzfestiger. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować i oczyścić z pyłu. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Po całkowitym wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią poprawiającą przyczepność środkiem Haftgrund EG.

Tynki gliniane:
Powierzchnie przeznaczone do malowania oczyścić, zagruntować środkiem Sylitol® Rapidgrund 111 rozcieńczonym wodą. Wykonać malowanie próbne, sprawdzające ewentualność pojawienia się brązowych przebarwień.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Zagruntować środkiem Haftgrund. Miękkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Gruntować środkiem HaftGrund EG. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund, a następnie wykonać warstwę pośrednią środkiem HaftGrund EG.

Ścianki z elementów gipsowych:
Zagruntować środkiem Haftgrund EG.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność oraz substancji osypujących się i piaszczących. Gruntować środkiem Haftgrund EG.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkować na sucho.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Gruntować środkiem Haftgrund EG.

Nośne powłoki wapienne, cementowe lub krzemianowe:
Na powierzchniach silnie chłonnych wykonać warstwę gruntującą środkiem Sylitol® Rapidgrund 111.

Nośne, matowe powłoki z farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych:
Matowe równomiernie chłonne podłoża można wykonywać bez gruntowania. Silnie chłonne podłoża gruntować środkiem Haftgrund EG. W celu zoptymalizowania przyczepności i uniknięcia pęknięć włosowatych na powierzchni, należy na starych, dyspersyjnych powłokach o matowym lub błyszczącym połysku wykonać gruntowanie za pomocą HaftGrund EG.

Powłoki nienośne:
Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych całkowicie usunąć. Gruntować środkiem Haftgrund EG. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie. Gruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-Putzfestiger i warstwę pośrednią środkiem Haftgrund EG.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”:
Malować bez wcześniejszego przygotowania. Na tapetach wytłaczanych, o nierównomiernej powierzchni wykonać malowanie próbne.

Tapety z włókna szklanego z systemu Capaver:
Gruntować środkiem Haftgrund EG.

Tapety nieprzylegające do podłoża:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnię zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać warstwę pośrednią środkiem Haftgrund.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni usunąć przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełnić ubytki szpachlówką Caparol-Akkordspachtel lub Caparol-Füllspachtel P zgodnie z instrukcją obróbki, następnie pomalować środkiem poprawiającym przyczepność  Haftgrund EG. Miejsca szpachlowane gipsem gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,025"
Ciśnienie: 150-180 bar

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Farbę nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5 % wody nakładać obficie i równomiernie. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Sylitol Bio-Innenfarbe rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Nierównomiernie lub silnie chłonne podłoża zagruntować środkiem Haftgrund EG.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C podłoża otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami. W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug.

Do mocno obciążonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby PremiumColor. W wypadku natrysku Airless farbę należ dokładnie wymieszać i przecedzić. Odznaczanie się miejsc w których dokonywano poprawek zależne jest od wielu czynników i jest nieuniknione. Zastosowanie na całej powierzchni warstwy pośredniej  z Haftgrund EG zmniejsza ryzyko odznaczeń. Na podłożach zawierających gips zawsze konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej produktem Haftgrund EG.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać wodą.