Caparol SamtGrund

Cienkopowłokowa, poprawiająca przyczepność farba gruntująca do wnętrz.

About Caparol SamtGrund

Zastosowanie

Farba gruntująca do wykonywania gładkich, poprawiających przyczepność powłok podkładowych na gładkich i słabo chłonnych podłożach.
Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, dzięki czemu może być stosowana nawet w miejscach pobytu (pomieszczeniach) osób „szczególnie wrażliwych”  o podwyższonych wymaganiach higienicznych i ekologicznych.

Właściwości

Wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym  zapachu. Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, poprawia przyczepność kolejnych powłok, dyfuzyjna, dobrze kryjąca, łatwa w nakładaniu.

Spoiwo

Dyspersja żywic sztucznych.

Wielkość opakowań

2,5 l; 10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P II i P III: Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: malować bez wcześniejszego przygotowania. Tynki z błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych: Silnie chłonne płyty gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność farbą gruntującą SamtGrund.

Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię zagruntować farbą SamtGrund.

Beton: Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej: Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie: Na matowe i słabo chłonne powłoki nakładać bezpośrednio.

Nienośne powłoki:  Nienośne powłoki z lakieru, farb dyspersyjnych lub tynków syntetycznych usunąć całkowicie.

Farby klejowe: Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane: Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające: Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie nadaje się do stosowania jako powłoka izolująco – odcinająca  na podłożach z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia,  podłożach z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu.

Drewno i materiały drewnopochodne: Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupełnianie drobnych ubytków: Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Nienośne powłoki farb mineralnych: Nienośne powłoki usunąć całkowicie, oczyścić, zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,021-0,026"
ciśnienie: 150-180 bar

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca, ewentualnie pośrednia: SamtGrund E.L.F.
Warstwa końcowa: Farby: Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20, Latex Samt 10, Latex Satin 20 rozcieńczone maks. 5% wody, lub inne farby dyspersyjne.

Zużycie

Ok. 130 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Uwaga:
W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą.