Caparol Putzgrund 610

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych.

About Caparol Putzgrund 610

Zastosowanie

Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe. Składnik systemów ociepleń:
- Capatect CLASSIC A i B
- Capatect LONGLIFE B
- Capatect - CARBON A i B
- Capatect 100

Wewnątrz jako nadająca fakturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami Arte-Lasur i Deko Lasur a także podkład pod Capadecor-Putz i Capadecor Calcino-Dekor.

Właściwości

Odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, barwiony w systemie ColorExpress. Niepalny w systemie BSO Capatect 100, NRO w systemach Capatect Classic B.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biała.

Putzgrund 610 można barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi. 

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,6 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Sposób nakładania

Tynki wierzchnie Kolor tynku i podkładu tynkrskiego190186M133
LEICHT
700699Carbon-
Spach-
tel
Carbo-
Nit
ArmaReno SockelSockel-
flex
OrCa-Spach-
tel
gotowe do nakładaniaCapatect-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
AmphiSilan-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2

Sylitol-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2

Capatect-
Faschenputz K10
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2


Capatect-
Fassadenputz Fein
biały
barwiony
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2

Capatect-
Buntstein-Sockelputz
barwiony22222222
Capatect-
CS-Strukturputze
biały
barwiony


ThermoSan-Fassadenputz NQGbiały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
5
5
sucha zaprawaCapatect-Mineral-
Leichtputz R und K
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-
Mineralputz R und K
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-
Modellier- und Spachtelputz
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-ArmaReno 700biały3, 43, 43, 43, 43, 4
Capatect-Feinspachtelbiały3, 43, 43, 43, 43, 4
Capatect-
Edelkratzputz K40
biały
barwiony


3, 4
3, 4Capatect-ArmaReno Sockelbiały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4


1 =Gruntowanie jest wymagane
2 =Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego
3 =Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
4 =Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej)
5 =Kombinacja nie jest możliwa z uwagi na ochronę przeciwpożarową
– =Kombinacja nie jest możliwa

Rozcieńczenie

Wyłącznie wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem OptiSilan Tiefgrund. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie wewnętrzne – miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania.

Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Putzgrund 610 rozcieńczyć maks. 10 % wody.

W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej. Receptura barwienia pod tynk Capa-stone podana jest w karcie technicznej tego tynku (nr 230).

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 250 - 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Natrysk typu airless

Kąt: ok. 50°
Dysza: 0,027-0,031
Ciśnienie: 100 - 120 bar
Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości środek Putzgrund 610 można mieszać wyłącznie z barwnikami CaparolColor (dawna  Alpinacolor) , AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.