Caparol Mozaikowy tynk dekoracyjny

Caparol Mozaikowy tynk dekoracyjny

Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje. Odporny na zmywanie, czyszczenie, ścieranie i uderzenia. Mrozo- i wodoodporny łatwy do ręcznego nakładania.

About Caparol Mozaikowy tynk dekoracyjny

Zastosowanie

Gotowy do użycia barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego o wybranej kolorystyce. Po nałożeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni złożonej z drobnoziarnistych, kolorowych kamyczków. Ze względu na dużą odporność na ścieranie, zmywanie i uderzenia, polecany jest do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych (klatki schodowe, hole, korytarze), natomiast jako materiał o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych (intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje się także do stosowania na zewnątrz. Szczególnie polecany jest do wykańczania cokołów budynków, gdzie łączy odporność mechaniczną z łatwością dobrania odpowiedniej kolorystyki dopasowanej do głównego koloru elewacji. Odporność na zmywanie i szorowanie ułatwiają utrzymanie otynkowanych powierzchni w czystości. Dodatkowymi zaletami tynku są łatwość nakładania oraz niewielkie zużycie. Na zewnątrz nie stosować na powierzchniach poziomych. Nie stosować na podłożach narażonych na zawilgocenie oraz nie zabazpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.

Właściwości

 • Wodo- i mrozoodporny.
 • Znakomicie przyczepny do podłoża.
 • Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie.
 • Łatwy w nakładaniu.

Wielkość opakowań

Wiadro plastikowe 25 kg

Barwa

Patrz wzornik kolorów standardowych oraz dodatkowe kolory z dodatkiem miki.

Ze względu na użycie naturalnych kruszyw możliwe są niewielkie odchyłki kolorystyczne końcowej powłoki. Dlatego na wydzielonych powierzchniach zaleca się stosowanie materiału z jednej partii produkcyjnej, lub uprzednie wymieszanie materiału z różnych partii.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

 • Wielkość ziarna:
  0,8-1,2 mm
  1,0-1,6 mm
 • Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 1,4 m
 • Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)]

Gęstość

ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3

Przyczepność

 ≥ 0,5 MPa

Konsystencja

półpłynna

Spoiwo

Dyspersja żywic akrylowych

Produkt nr.

691 PL

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, (ponieważ drobne uziarnienie tynku uniemożliwia poprawę tolerancji jego płaskości) czyste, suche, nośne i wolne od substancji rozdzielających.
Stare tynki; sprawdzić nośność, w razie potrzeby odpowiednio przygotować np. właściwymi środkami gruntującymi.
Świeżo wykonane tynki należy sezonować, przez co najmniej 2 – 4 tygodnie.
Warstwy zbrojące systemów ociepleniowych powinny być związane i wyschnięte.

Nie dopuszcza się nakładania tynku na podłoża zawilgocone, w tym zwłaszcza z wilgocią wstępującą oraz w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura poniżej +8 °C i/lub wilgotność powietrza powyżej 75%).

Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową (patrz rozwiązania detali www.caparol.pl). W tym celu nanieść powłokę hydroizolującą np. Cpatect SockelFlex.

Gruntowanie:
Przed położeniem tynku podłoże należy zagruntować środkiem Putzgrund 610 zabarwionym na kolor odpowiedni do wybranego odcienia tynku.

Przygotowanie materiału

Zawartość pojemnika wymieszać krotko przed użyciem przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (ok. 400 obr./min.). Nie mieszać zbyt intensywnie lub zbyt długo. Nie rozcieńczać.

Sposób nakładania

Nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna na wyschniętą zagruntowaną powierzchnię. Zwracać uwagę na jednakową grubość i unikać zakładów. Nakładać metodą „mokre do mokrego” unikając przerw w pracy. Wygładzić pacą w jednym kierunku. Pacę czyścić z resztek tynku także podczas pracy.

Uwagi pomocnicze:
- Przy nakładaniu masy na większe powierzchnie stosować zasadę pracy zespołowej jak podczas prac tynkarskich. Zapewnić odpowiednią do obrabianej powierzchni liczbę wykwalifikowanych pracowników, rozdzielić obowiązki oraz zadbać o kontrolę jednolitego efektu optycznego.
- Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie obrabiać w jednym cyklu technologicznym, bez przerw. Przestrzegać zasady prowadzenia prac „mokre w mokre”, tzn. nie dopuszczać do podeschnięcia nakładanego lub gładzonego materiału przed dołożeniem jego kolejnej partii. Formując ostateczną wyprawę zwracać uwagę na jej jednakowy wygląd. W tym celu stosować jednakowe narzędzia i ruchy, zwracać szczególną uwagę na styki powierzchni obrabianych przez różnych pracowników (np. przy podestach rusztowań).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Podłoże zagruntować środkiem Putzgrund 610 w kolorze zbliżonym do wybranego koloru tynku mozaikowego - proszę zapoznać sie z załącznikiem do karty.

Zużycie

Uziarnienie / Zużycie
0,8–1,2 mm / ok. 3,1–3,5 kg/m2
1,0–1,6 mm/ok. 3,8–4,4 kg/m2

Wydajność z opakowania: ok.7,5 / 6,0 m2

Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków obiektowych i zaleca się określać je na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania: od +8°C do + 25°C (powietrza, podłoża i materiału), wilgotność powietrza: poniżej 75%. Nie nakładać na bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy silnym wietrze lub wysokiej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W zależności od temperatury i wilgotności powietrza, wyprawa wysycha w ciągu 4 do 10 dni, w tym czasie należy ją chronić przed bezpośrednimi opadami, spadkiem temperatury poniżej +8°C oraz silnym wiatrem. Spoiwo w tynku staje się całkowicie bezbarwne dopiero po pełnym i poprawnym wyschnięciu. Mleczne zabarwienie spoiwa po wyschnięciu świadczy o niedotrzymaniu warunków nakładania lub wysychania.

Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy używać plandek ochronnych.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
Tynk nie nadaje się na powierzchnie poziome narażone na zamakanie. Na czas nakładania sąsiadujące powierzchnie zabezpieczyć. Ewentualne rozpryski i zabrudzenia na bieżąco zmywać wodą.
Regularne przeglądy i konserwacja są konieczne aby uniknąć degradacji tynku oraz zachować odpowiedni wygląd i właściwości. Ważne jest aby pozbyć się zanieczyszczeń w fazie, w której ich usunięcie jest łatwe i nie wymaga większych nakładów finansowych. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych zależna jest od usytuowania budynku i stopnia narażenia elewacji na uszkodzenia. 

Trwałość użytkowa powłoki cokołowej zależy od lokalnej intensywności obciążenia. Stosownie do tego trzeba dostosować projekt i dobrać odpowiedni materiał. Należy przy tym uwzględnić następujące kryteria:
- Spadek w stronę domu lub niewystarczający drenaż może spowodować gromadzenie się zalegającej wody i permanentne obciążenie wilgocią.
- Rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny (rabatki, byliny, krzaki) utrudniają wysychanie warstwy tynku.
- Śnieg przylegający bezpośrednio do cokołu oznacza trwałe obciążenie wilgocią. Dodatkowym czynnikiem niszczącym jest sól drogowa.
- Tynk nie jest odporny na długtrwałe obciążenia moczem zwierzęcym.
- Ewentualne wibracje powodowane przez samochody ciężarowe a wywołujące peknięcia, wymagają odizolowania nawierzchni drogi od okładziny tynkowej.
- Za pomocą specjalnych środków trzeba uwzględnić zwiększone obciążenie mechaniczne (strefa ruchu pieszego, obszary pojemników na śmieci, wejścia do bloków mieszkalnych, sprzęt ogrodowy, powierzchnie postojowe dla rowerów itd.