Caparol Longlife Spachtel

Caparol Longlife Spachtel

Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami, dyspersyjna, bezcementowa, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką.

Szczegóły produktu
Kategorie: , , Brand:

O produkcie: Caparol Longlife Spachtel

Zastosowanie

Bezcementowa, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do systemu ociepleń
Capatect Longlife B. Może być stosowana jako szpachlówka renowacyjna. Także do renowacji fasad i systemów ociepleń na styropianie.

Właściwości

 • Klasyfikacja ogniowa NRO w obrębie systemu ociepleń Capatect Longlife B.
 • Bardzo dobra przyczepność do styropianu.
 • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
 • Przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Wodorozcieńczalna.
 • O niskich naprężeniach wewnętrznych.
 • Dostarczana w konsystencji gotowej do obróbki, bezcementowa.
 • Łatwa w obróbce.

Wielkość opakowań

20 kg

Barwa

Naturalnie biała.
Możliwe barwienie w systemie Color Expres.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Dane Techniczne

 • Odporność na gradobicie: kategoria HW4 (wielkość gradzin 40 mm)
 • Możliwość stosowania ciemnych kolorów: od HBW ≥ 15
 • Wodochłonność po 24 h : <0,45 kg/m2

Gęstość

ok. 1,45 kg/dm3

Konsystencja

pasta

Odporność na uderzenia

20 J

Produkt nr.

 9541-S

Przygotowanie podłoża

Zeszlifować ewentualny nadmiar kleju na stykach płyt styropianowych; usunąć pył powstały w wyniku szlifowania. Parapety oraz inne elementy należy okleić.

Przygotowanie materiału

Szpachlówka Longlife Spachtel dostarczana jest w konsystencji gotowej do obróbki i wymaga jedynie krótkotrwałego rozmieszania. Regulacja konsystencji możliwa jest poprzez dodanie niewielkiej ilości wody.
Warstwę szpachlówki pod siatkę wzmacniającą należy nakładać pasem o szerokości wałka siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 2-3 mm.
W przypadku zastosowania szyn ochronnych do narożników Capatect Eckschutzschienen w narożnikach zewnętrznych, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 10 cm zakładkę wokół narożnika. W przypadku użycia siatki ochronnej do narożników Capatect-Gewebe-Eckschutz pas siatki należy doprowadzić tylko do danego narożnika.

Zużycie

OK. 1,3 kg/m2 na mm grubości warstwy.
Jest to zużycie orientacyjne, należy wziąć pod uwagę odchylenia związane ze specyfiką i warunkami obiektowymi.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Do dalszej obróbki można przystąpić po upływie ok. 3 dni przeznaczonych na wyschnięcie warstwy. Czas ten może ulegać wydłużeniu w zależności od pogody. Przed dalszą obróbka należy dokładnie sprawdzić czy materiał wysechł w całej grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uszczelnienie budynku

UWAGA:

 Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i podciągania kapilarnego zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową (patrz rozwiązania detali www.caparol.pl).