Caparol Lazura do drewna – CapaWood Performance

Caparol Lazura do drewna – CapaWood Performance

Dekoracyjna, cienkopowłokowa, lazura do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.

About Caparol Lazura do drewna - CapaWood Performance

Zastosowanie

Cienkopowłokowa, dekoracyjna lazura do drewna chroniąca przed zawilgoceniem i promieniowaniem UV. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

  • Do zewnętrznych drewnianych elementów nietrzymających wymiar, częściowo trzymających wymiar oraz trzymających wymiar
  • Głęboko wnika w podłoże
  • O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych
  • Cienkopowłokowa, umożliwia oddychanie drewna
  • Wysoka ochrona przed wilgocią
  • Wysoce dyfuzyjna
  • Powłoka chroniąca przed pleśniami
  • Łatwa w stosowaniu
  • Umożliwia łatwą renowację.

Spoiwo

Żywica alkidowa i niskoaromatyczny rozpuszczalnik.

Wielkość opakowań

0,75 l; 2,5 l; 5 l

Barwa

bezbarwna, biały kremowy, palisander, dąb jasny, teak, piniowy, czereśnia, akacja

Produkt bezbarwny służy wyłącznie do stosowania jako podkład pod barwne powłoki CapaWood Performance. Nie należy stosować produktu bezbarwnego samodzielnie, ponieważ nie zapewnia ochrony przed UV.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych w temp. 5° C  do  20° C . Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.  Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.

Gęstość

ok. 0,87 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Chłonne częściowo trzymające wymiar, nie trzymające wymiaru oraz trzymające wymiar drewno na zewnątrz. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Nowe elementy drewniane:  Gładkie i strugane powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć żywice itp.

Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić, odpylić.

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw

Gruntowanie

Warstwa pośrednia i wierzchnia

1-2 x CapaWood Primer

2 – 3 x CapaWood Performance

 

W celu uzyskania optymalnej ochrony przed promieniowaniem UV nanieść 2-3 warstw barwnej lazury. Bezbarwną wersję lazury stosować jako dodatkowe wyrównanie chłonności podłoża. Renowacja nośnych powłok alkidowych: 1-2 x  CapaWood Performance.

Zużycie

ok. 70 ml/m2 na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

min. +5°C  temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok. 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Na niektórych rodzajach drewna (np. dąb) wysychanie może być dłuższe.

Czyszczenie narzędzi

benzyną lakową.