Caparol Inwestycyjna

Caparol Inwestycyjna

Ekonomiczna, matowa, wodorozcieńczalna farba do wnętrz.

Product Details
Kategorie: , , Brand:

About Caparol Inwestycyjna

Zastosowanie

Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, szczególnie na inwestycjach i wielkopowierzchniowych obiektach, gdzie istotnym czynnikiem jest całkowity koszt wykonania powierzonych zakresów prac malarskich, na który składają się także czas i nakład prac na wykonanie gotowej powłoki.

Właściwości

  • prostota aplikacji,
  • wysoka wydajność,
  • maskowanie drobnych nierówności podłoża,
  • ułatwiona strukturyzacja powłoki,
  • dobre krycie po wyschnięciu,
  • bezrozpuszczalnikowa – o słabym, neutralnym zapachu
  • wodorozcieńczalna,
  • ekonomiczna,
  • akrylowa

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

15 l

Barwa

Biała

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu ale w temperaturach powyżej 0°C.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 5

Zdolność krycia

Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2

Granulacja

(granulacja):  drobna (<100 µm)

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606
wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++---
(–) / nie nadaje się ○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Wapienne, wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki zagruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą.

Słabochłonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zapodkładować środkiem Haftgrund EG.
Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odpylić i zagruntować środkiem  Dupa-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą podkładową Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową Haftgrund EG. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Niechłonne, gładkie powierzchnie podkładować środkiem Haftgrund EG lub CapaGrund Universal. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym odpowiednio do chłonności podłoża. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).
Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-IsoDeck (karta informacyjna nr 848).

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Przygotowanie podłoża

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże – patrz punkt odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Przygotowanie materiału

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

Sposób nakładania

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże – patrz punkt odpowiednie podłoża i ich przygotowanie. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,023-0,026"
ciśnienie: 150-180 bar

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nakładanie farby:
Na normalnie chłonnym podłożu:
- nanieść 2 warstwy farby w stanie nierozcieńczonym.

Na podłożach niejednorodnychkolorystycznie:
- 1 warstwę farby rozcieńczyć dodając max 5 % wody
- 2 warstwę farby nanieść w stanie nierozcieńczonym

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.
Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.