Caparol HaftGrund EG

Remineralizująca, zwiększająca przyczepność farba podkładowa pod powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe, do słabo chłonnych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

About Caparol HaftGrund EG

Zastosowanie

Biała o wydłużonym czasie otwarcia farba gruntująca pod wewnętrzne i zewnętrzne powłoki farb dyspersyjnych, dyspersyjno-krzemianowych (silikatowych i silikonowych. Zwiększa przyczepność na gładkich i nośnych podłożach, np. na płytach gipsowokartonowych, betonie, jak również słabo chłonnych tynkach mineralnych PIc-PIII, tynkach gipsowych grupy PIV oraz na gipsowych elementach budowlanych. Zalecana na płytach GK ze szpachlowaniami na łączeniach, jak i do gładzi gipsowych o cienkich warstwach. Stosowana również jako warstwa podkładowa zwiększająca przyczepność wszelkiego rodzaju tapet na gładkich, słabo chłonnych podłożach.

Właściwości

  • krzemionkująca, pod farby dyspersyjno-silikatowe
  • nadająca przyczepność na cienkich warstwach szpachli gipsowych
  • powodująca wydłużenie czasu otwarcia kolejnych powłok i zwiekszająca ich przyczepność
  • nie zawiera środków konserwujących
  • poprawiająca przyczepność na słabo chłonnych podłożach

Spoiwo

modyfikowana, remineralizująca dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945

Wielkość opakowań

  • Standard: 5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników CaparolColor lub AmphiColor®.
HaftGrund EG można barwić według różnych kolekcji kolorystycznych w systemie barwienia
maszynowego ColorExpress na kolory o współczynniku jasności ≥70. Poprzez klasyczne barwienie mogą zostać wprowadzone do farby środki konserwujące. Stosując barwniki Histolith (maks 20%) zostaje zachowana formuła bez środków konserwujących.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Granulacja

< 100 µm, S1

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(wartość - sd): < 0,14 m (wysoka), V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość - w): >0,5 [kg/(m2  · h0,5)] (wysoka), W1

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ  3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Sposób nakładania

Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku.

Rozcieńczenie

Stosować nierozcieńczony, bądź w razie potrzeby rozcieńczyc wodą do maks. 3 % lub CapaSol Konzentrat.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Jako kryjąca warstwa podkładowa pod następujące warstwy farb dyspersyjnych i dyspersyjno-silikatowych.

Zużycie

W zależności od chłonności i stanu podłoża ok. 150–200 ml/m2. Dokładne zużycie należy ustalić przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża: Min. + 5° C do maks. + 30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności
powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Stosować wałki o długości włosia 13 – 18 mm.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Natrysk typu airless

Kąt: 50°
Dysza: 0,021"-0,025"
Ciśnienie: 150 - 180 bar
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości farbę Haftgrund EG można mieszać wyłącznie z
CapaSol Konzentrat. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.